Mededelingen bestuur

Contributie-incasso:
De contributie-incasso wordt jaarlijks geïnd begin maart.

Introducé-regeling
De introducé-regeling heeft het bestuur meer marktconform gemaakt. Met ingang van het seizoen 2013 is de volgende introducé-regeling van kracht:
1. Een introducé kan alleen door een TVM-lid geïntroduceerd worden;
2. Alleen als er banen niet bespeeld worden door TVM-leden mag er met een introducé gespeeld worden;
3. Alvorens te spelen dient het introducégeld betaald te zijn aan de bar;
4. De kosten van de introducé bedragen per blok € 5 voor volwassenen (18 jaar en ouder) en € 3 voor jeugd; het TVM-lid dat een niet TVM-lid introduceert is verantwoordelijk voor het afdragen van de introducégelden;
5. Introducees mogen maximaal 8 keer per seizoen spelen.

Weekleden
Vanaf 2013 geldt dat weekleden op avonden en in weekenden tegen het gereduceerde introducétarief van € 3 per keer kunnen spelen. Onder deze voorwaarde kunnen de weekleden deelnemen aan de in de zomermaanden georganiseerde zondagmiddagtoss (gratis), alsmede de tossavonden (bij introductie €3 per keer). Voor de tossavonden geldt als aanvullende voorwaarde voor de deelname van weekleden dat er voldoende ruimte is.

Geen pasfoto, geen KNLTB-pas
De ledenadministrateur verzoekt leden die tot nu toe geen foto op hun ledenpas hadden staan, om een recente pasfoto van 35 X 45 mm in te leveren bij de ledenadministrateur. Ook foto's ouder dan 5 jaar voor junioren en ouder dan 10 jaar voor senioren dienen vervangen te worden. 50 plussers hoeven geen nieuwe foto meer in te leveren. Hierover is medio september een mail naar alle leden verstuurd. Naar aanleding daarvan hebben inmiddels diverse leden een nieuwe foto ingeleverd. In het komende seizoen zullen pasjes zonder foto niet worden uitgereikt. Pas na ontvangst van de foto en verwerking door de bond zullen deze passen worden uitgereikt.

Opzeggen
Wil je in het volgend seizoen niet meer bij TV Merlenhove tennissen, dan dient uiterlijk 30 november de opzegging te zijn ontvangen door de ledenadministrateur. Binnen een week na ontvangst wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. Als deze ontvangsbevestiging uitblijft dient contact te worden opgenomen met de ledenadministrateur.

Contributie bij langdurige ziektes en blessures
Indien een lid onverhoopt langdurig ziek wordt of last krijgt van een langdurige blessure kan het lid tot uiterlijk 1 april zijn/haar lidmaatschap omzetten in dat van ‘Niet spelend lid’ voor de periode tot het einde van het betreffende jaar. Dergelijke verzoeken dienen tezamen met een doktersverklaring vóór 1 april door de ledenadministrateur ontvangen te zijn. Binnen een week na ontvangst wordt een ontvangstbevestiging verstuurd; als deze ontvangstbevestiging uitblijft dient contact te worden opgenomen met de ledenadministrateur. Verzoeken na 1 april worden niet in behandeling genomen.

E-mailadressen
De correspondentie van TV Merlenhove gaat via de e-mailadressen van de leden. Alle leden worden dus dringend verzocht hun juiste e-mailadres op te geven. Bij wijziging, stuur een bericht naar onze ledenadministrateur, [email protected]