Algemene ledenvergadering

01 september 2021


Algemene Ledenvergadering belangrijke punten

Op 28 augustus heeft de door Corona uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. De volgende mededelingen van het bestuur en voorstellen uit de vergadering willen we graag met jullie delen. 
 
Ontwikkeling ledenaantal
Penningmeester Volkert de Klerk; het aantal leden van onze vereniging is verder gegroeid tot 892, een positieve ontwikkeling! Door toename van de contributies en gebruikmaking van onder meer de BOSA-regeling voor verenigingen heeft dit geleid tot een uitstekende financiële positie van TV Merlenhove. 

Invulling horeca vanaf 2022
Vanwege het voorgenomen vertrek van Mirjam Neervoort is het bestuur dringend op zoek naar alternatieven waarmee vanaf het volgende seizoen invulling gegeven kan worden aan de horeca in ons clubhuis. Secretaris Richard Otto schetste diverse mogelijkheden waarbij het in eigen beheer nemen van de bar een optie is die overblijft als we er niet in slagen een horeca exploitant te vinden. Dit houdt in:

  • Het oprichten van een barcommissie voor organisatie en toezicht tijdens het seizoen
  • Verplichte bardienst door senior leden met behulp van een op te stellen rooster

Het bovenstaande heeft niet de voorkeur van het bestuur, hiermee dient echter wel serieus rekening gehouden te worden. 

Naamswijziging?
Het eerste voorstel vanuit de ALV was om de naam van TV Merlenhove te veranderen in TV Groenendaal. Een zeer aantrekkelijk idee met wel een aantal consequenties; het aanpassen van de statuten en het huishoudelijk reglement, het maken van een nieuw logo, het vervangen van de bewijzering naar- en de naam op het park en het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur zal zich hier eerst over buigen om daarna met een besluit te komen. 

Winterlidmaatschap
Het voorstel voor een experiment met winterlidmaatschap 2021/2022 is aangenomen. Vanaf 1 november tot 1 april kunnen senior leden voor € 60 spelen op de banen 1 tot en met 8. De banen zullen door weersomstandigheden en onderhoud minder bespeelbaar zijn maar we bieden een uitgelezen kans om lekker buiten te blijven tennissen! Binnenkort zullen wij met een persoonlijk mailbericht meer informatie geven aan onze senior leden met een toelichting over aanmelden. 

Tennisballen
In de rondvraag werd gepleit voor het afschaffen van het gratis verstrekken van tennisballen door de vereniging. Er wordt slordig met de ballen omgegaan en ze worden mee naar huis genomen. Daardoor moet er telkens veel vervangen worden. Ook wordt er door de leden veel geklaagd over de kwaliteit van de ballen. Het bestuur neemt het verzoek en de overwegingen mee en zal hier later over beslissen. 
 
Afscheid Sylvia Ham
Na 6 jaar neemt Sylvia Ham afscheid als secretaris. Voorzitter Paul Barten staat hier bij stil en zet haar in de bloemen. Sylvia wordt opgevolgd door Richard Otto. 

Nieuwscategorieën