Overlijden Jan Apon

31 mei 2021


Op 22 mei is ons erelid Jan Apon op 86-jarige leeftijd overleden. Wij hebben Jan leren kennen als bestuurslid van Stichting Tennispark Groenendaal. Hij is bij de oprichting in 1984 betrokken geweest, daarna was hij vijfentwintig jaar het secretariële geweten van deze stichting.

Gezien de grote inspanningen die Jan heeft verricht voor de Stichting Tennispark Groenendaal en daarmee ook voor Tennisvereniging Merlenhove is hij in 2010 benoemd tot erelid van onze vereniging.

Wij herinneren Jan, als een harde werker en een belangstellend lid van onze vereniging. 

Bestuur van Tennisvereniging Merlenhove

Nieuwscategorieën