Technische Commissie is op zoek naar nieuwe vrijwilligers

29 mei 2021


De Technische Commissie vormt een vast onderdeel van iedere tennisvereniging, zo ook van TV Merlenhove.

De Technische Commissie houdt zich bezig met de vormgeving en het bevorderen van de beoefening van de tennissport. Deze commissie wil er in voorzien dat elk lid zich op tennisgebied kan ontplooien tot het door hem of haar gewenste en haalbare niveau. Om dit voor de leden mogelijk te maken, voert de Technische Commissie concreet een aantal taken uit:

  • Het coördineren en samenstellen van teams voor de KNLTB Voorjaars- en Najaarscompetitie
  • Het organiseren van clubkampioenschappen
  • Het creëren van optimale tennisfaciliteiten voor wedstrijdspelers
  • Het streven naar een nauwe samenwerking met de Jeugdcommissie
  • Het zorgen voor een goede communicatie naar de leden

De Technische Commissie wil deze taken vorm geven in een cultuur van "fair play", waarin plezier, gezelligheid, saamhorigheid en sociale binding van belang zijn en waar leden zich verbonden voelen en respectvol met elkaar omgaan. Uiteraard zijn er mensen nodig die zich inzetten om dit mogelijk te maken.

Denk jij (incidenteel of structureel) een bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van één van bovengenoemde taken, dan zouden wij het fijn vinden als je met ons in contact zou willen treden via [email protected].

Namens de Technische Commissie,

Annet Stiphout
Wessel Oomens
Dave van Schaik

Nieuwscategorieën