Reglement gebruik banen 2019

Reglement voor de gebruikers van de banen op het Tennispark Groenendaal 2019
Onder gebruikers worden verstaan leden van TV Merlenhove, huurders (hun teamleden) en introducees.
NB. Onderstaande regels zijn ook opgenomen in het huurcontract dat de baanhuurders hebben afgesloten.

 1.  Normaal loopt het tennisseizoen van 1 april tot 1 oktober, onder voorbehoud dat de weersomstandigheden dit toelaten. Bel bij onzekerheid 023-5284919. In 2019 loopt het seizoen tot 7 oktober omdat in september de banen één week beschikbaar worden gesteld voor de Masters Noord-Holland en spelen dan in de weekends en ’s avonds niet of slechts beperkt mogelijk is.

 2. De speeltijden op het tennispark zijn: • ochtendbanen van 8.30 – 11.45 uur • middagbanen van 13.00 – 15.00 uur en 15.15 – 17.45 uur Huurders van 12.30 – 15.00 uur • avondbanen van 18.00 – donker en 18.00 – 20.30 uur en 20.30 – 22.30 uur Het tennispark is op 4 mei gesloten vanaf 17.45 uur in verband met de Dodenherdenking in het wandelbos Groenendaal.

 3. Geen van de gebruikers kunnen over hun ochtend- middag- en avondbanen beschikken tijdens a. het Open Merlenhove Toernooi, week 27 b. de Masters van 16 t/m 20 september; nb. ter compemsatie kan de huurbaan in de 1e week oktober 2019 worden bespeeld. c. tijdens de Jeugdweek, 1e week zomerschoolvakantie, is er voor leden in de ochtend en middag slechts een beperkte speelmogelijkheid. Huurders kunnen beschikken over hun banen.

 4. De banen mogen uitsluitend worden bespeeld door gebruikers, zoals gedefinieeerd in de aanhef van het reglement. Bij het niet opkomen van de huurders blijven de banen ter beschikking van TV Merlenhove. Het spelen geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid.

 5. De beheerder van de tennisbanen (aangesteld door TV Merlenhove) behoudt zich het recht voor de banen onbespeelbaar te verklaren als gevolg van slechte weersomstandigheden en heeft de bevoegdheid om een speeltijd te onderbreken voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties of baanonderhoud. Bel bij twijfel over het weer 023-5284919.

 6. Alle gebruikers van de banen dienen de aanwijzingen, te geven door of namens het bestuur van de TV Merlenhove, onverwijld op te volgen. Bij het einde van de speeltijd dragen de gebruikers zorg voor het slepen van de banen.

 7. Gebruikers van de tennisbanen op Groenendaal die tennisles wensen te ontvangen, dienen gebruik te maken van de tennisschool waarmee TV Merlenhove zaken doet.

 8. De banen mogen alleen worden betreden door personen met correcte kleding die tennisschoenen dragen, zonder noppen aan de zolen.

 9. De gebruikers zijn aansprakelijk voor de door hen toegebrachte schade aan personen, gebouwen, banen en materialen.

 10. Noch TV Merlenhove noch Stichting Tennispark Groenendaal is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen en goederen, of voor vermissing van meegebrachte (brom)fietsen of andere goederen en eigendommen.

 11. Het meenemen van honden op het tennispark is toegestaan. Deze dienen wel te zijn aangelijnd.

 12. Kinderen beneden de leeftijd van 10 jaar mogen slechts gebruik maken van de banen en speeltoestellen in de Jeugdhoek onder toezicht van trainers, ouders of andere begeleiders.