Reglement gebruik banen 2021

Reglement voor de gebruikers van de banen op het Tennispark Groenendaal 2021

  1)      Onder gebruikers worden verstaan leden van TV Merlenhove, huurders (hun teamleden) en introducees. NB. Onderstaande regels zijn ook opgenomen in het huurcontract dat de baanhuurders hebben afgesloten. Normaal loopt het tennisseizoen van 1 april tot 1 oktober, onder voorbehoud dat de weersomstandigheden dit toelaten. Bel bij onzekerheid 023-5284919. In 2021 loopt het seizoen van 27 maart tot en met 10 oktober. Een week langer dan normaal, zie hiervoor punt 3.4)

  2)      De speeltijden op het tennispark zijn:

 • Ochtendbanen  van 8.30 - 12.00 uur
 • Van 12.00 - 13.00 uur is het park gesloten voor onderhoud
 • Middagbanen huurders 13.00 - 15.15 uur en van 15.15 - 17.45 uur
 • avondbanen van 18.00 uur - donker en 18.00 - 20.30 uur en 20.30 - 22.30 uur

  3)      Geen van de gebruikers kunnen over hun ochtend- middag- en avondbanen beschikken    

 1. Hemelvaart (13 mei) en 2e pinksterdag (24 mei) als er competitiewedstrijden moeten worden ingehaald. Baanhuurders kunnen wel gebruik maken van hun banen;
 2. Op 4 mei vanaf 17.45 uur vanwege de Dodenherdenking in wandelbos Groenendaal (waarvoor de baanhuur is gecompenseerd);
 3. Tijdens het Open Merlenhove Toernooi, week 27 (4 juli t/m 11 juli) gehele dag;
 4. De Masters van 11 t/m 19 september; ter compensatie is seizoen met een week verlengd;
 5. Als de groundsman van Tennispark Groenendaal de baan vanwege haar staat niet geschikt acht om te worden bespeeld; op te vragen via telefoonnummer 023-5284919;
 6. Als de groundsman vanwege herstelwerkzaamheden of anderszins de baan bezet;
 7. Tijdens de Jeugdweek, 1e week zomerschoolvakantie (12 t/m 16 juni), is er voor leden in de ochtend en middag slechts een beperkte speelmogelijkheid. Huurders kunnen beschikken over hun banen.

  4)      De banen mogen uitsluitend worden bespeeld door gebruikers, zoals gedefinieeerd in de aanhef van het reglement. Bij het niet opkomen van de huurders blijven de banen ter beschikking van TV Merlenhove. Het spelen geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid.  

  5)      De beheerder van de tennisbanen (aangesteld door TV Merlenhove) behoudt zich het recht voor de banen onbespeelbaar te verklaren als gevolg van slechte weersomstandigheden en heeft de bevoegdheid om een speeltijd te onderbreken voor het uitvoeren van noodzakelijke reparaties of baanonderhoud. Bel bij twijfel over het weer 023-5284919  

  6)      Alle gebruikers van de banen dienen de aanwijzingen, te geven door of namens het bestuur van de TV Merlenhove, onverwijld op te volgen. Bij het einde van de speeltijd dragen de gebruikers zorg voor het slepen van de banen.   

  7)      Gebruikers van de tennisbanen op Groenendaal die tennisles wensen te ontvangen, dienen gebruik te maken van de tennisschool waarmee TV Merlenhove zaken doet.  

  8)      De banen mogen alleen worden betreden door personen met correcte kleding die tennisschoenen dragen, zonder noppen aan de zolen.  

  9)      De gebruikers zijn aansprakelijk voor de door hen toegebrachte schade aan personen, gebouwen, banen en materialen.  

10)  Noch TV Merlenhove noch Stichting Tennispark Groenendaal is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen en goederen, of voor vermissing van meegebrachte (brom)fietsen of andere goederen en eigendommen.  

11)  Het meenemen van honden op het tennispark is toegestaan. Deze dienen wel te zijn aangelijnd.  

12)  Kinderen beneden de leeftijd van 10 jaar mogen slechts gebruik maken van de banen en speeltoestellen in de Jeugdhoek onder toezicht van trainers, ouders of andere begeleiders.