Vrijwilligers

Elk seizoen weer zorgt een groot aantal vrijwilligers ervoor dat onze leden fijn kunnen tennissen en zich thuis voelen binnen onze vereniging. Zij maken TV Merlenhove tot een succes!  

Heb je ook zin om hierin bij te dragen? Je versterkt in dit geval een team van enthousiaste leden, vele handen maken immers licht werk. Daarnaast is het leuk om met andere leden de passie voor de tennissport te delen.  

Wat je doet is afhankelijk van je beschikbare tijd, je belangstelling en je kennis en vaardigheden. Als vrijwilliger kan je lid worden van een commissie, hieronder kan je lezen welke werkzaamheden binnen onze commissies uitgevoerd worden. Mocht je meer vrijblijvend willen ondersteunen? Natuurlijk is dat ook mogelijk.  

Interesse?  Stuur een berichtje met je contactgegevens naar [email protected] en we nemen contact met je op om verder kennis te maken.  

Technische Commissie    

 • Uitvoeren van het beleid van TV Merlenhove.
 • Het bijwonen van vergaderingen van de TC.
 • Aansturen en ondersteunen van de Open Merlenhove Toernooi commissie.
 • Verzorgen van de organisatie van de seniorencompetities; het inschrijven van teams, het begeleiden van teams en het onderhouden van contact met de aanvoerders.
 • Het verzorgen van het baanschema en het communicatiescherm voor competitiedagen.
 • Aanspreekpunt zijn op competitiedagen op het tennispark.
 • Helpen organiseren van- en het toezicht houden en begeleiden bij clubkampioenschappen.
 • Het organiseren van de interne competitie (Scala).
 • Aanleveren informatie over activiteiten voor communicatie naar de leden. 

JeugdCommissie

 • Uitvoeren van het Jeugdbeleid van TV Merlenhove.
 • Het bijwonen van vergaderingen van de JC.
 • Het indelen van jeugd trainingsgroepen en jeugd competitie teams in samenspraak met de tennisschool.
 • Het inschrijven van de competitieteams.
 • Contacten onderhouden met ouders.
 • Helpen organiseren van- en toezicht houden en begeleiden bij toernooien en competities voor de jeugd.
 • Aanleveren informatie over activiteiten voor communicatie naar de leden.

Sponsorcommissie

 • Werving van financiële middelen uit sponsoring, fondsen, subsidies en dergelijke.
 • Het initiëren en onderhouden van contacten met potentiële sponsors.
 • Helpen organiseren en uitvoeren van de jaarlijkse sponsorborrel.
 • Behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging.
 • Behartigt de verenigingsbelangen bij de sponsor.
 • Jaarlijks factureren naar sponsoren 

Parkcommissie

 • Uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het onderhoud van het tennispark en het clubhuis in brede zin.  

Activiteitencommissie

 • Het organiseren, ondersteunen en invulling geven van diverse activiteiten op de vereniging, al dan niet in samenwerking met de tennisschool en de horeca exploitant.
 • In brede zin ondersteunende werkzaamheden verrichten voor de vereniging.
 • De belangstelling voor en betrokkenheid van leden bij de vereniging helpen bevorderen.
 • Bijdragen aan een positieve ontwikkeling van de vereniging. 

Baancommissariaat

 • Opstellen van het seizoensrooster voor de indelers van  de toss avonden, op dinsdagen en donderdagen.
 • Begeleiden van de toss indelers, zodat deze in staat zijn om de spelers naar juiste sterkte in te delen.
 • Waarborgen van de bezetting op de toss avonden bij uitval van indelers. 

Overige werkzaamheden

Niet in de laatste plaats zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die het bestuur willen ondersteunen op de volgende gebieden: 

 • Beheer van en werken met KNLTB.Club, ons webbased leden informatiesysteem met de geintegreerde ClubApp en het KNLTB afhangbord. 
 • PR en communicatie naar leden, huurders en externen, waarbij gebruik gemaakt wordt van traditionele en digitale media. Verder ontwikkelen en bewaken van de huisstijl. 
 • Beheer en onderhoud van IT en overige middelen op clubhuis en tennispark; het online kassasysteem, internetvoorziening, de op afstand bediende camera's en verlichting en het beveiliginssysteem

We zijn benieuwd of iets je aanspreekt. Laat het ons weten via [email protected] !