Commissies

TV Merlenhove is een actieve vereniging, mede met dank aan de vele commissies. Zij organiseren activiteiten, verwelkomen nieuwe leden of zorgen ervoor dat het park er piekfijn bij ligt. Een overzicht van de commissies:

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zorg draagt voor de organisatie van de jeugdcompetitie en alle andere activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd. Heb je vragen, mail dan naar [email protected]

De JC bestaat momenteel uit Bart van Oerle (vz), Marlous Jutte, Annemarie Doorenbosch, Rembert Oldenboom, Jody Balink en Monica van Solinge.

Technische Commissie

Het bevorderen van wedstrijdtennis helpt om leden te betrekken bij de vereniging, ongeacht leeftijd of niveau. De Technische Commissie stimuleert en coördineert het spelen van competitie (voor- en najaar), het Draijer Bouw Open Merlenhove Toernooi en de clubkampioenschappen. Je kan de Technische commissie altijd bereiken via [email protected].

De TC bestaat momenteel uit Dave van Schaik, Tijmen de Bree en Wessel Oomens.

Sponsorcommissie

De commissie is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid en het binnenhalen van extra financiële middelen ter ondersteuning en stimulering van het verenigingsleven. Het binnenhalen van gelden betekent meer dan pure sponsoring. “Fondswerving” dekt de lading beter en omvat naast sponsoring en adverteren, en het genereren van financiële middelen, het verwerven van donaties. Uiteraard spelen hierbij de belangen van de sponsoren een belangrijke rol, die een tegenprestatie mogen verwachten van de vereniging.

Om de huidige sponsorinkomsten te verhogen denken wij aan de volgende sponsoruitingen:
1. Banners op de website
2. Narrow-casting
3. Baandoeken
4. Sponsoring teams
5. Verkoop tenniskleding, ballen
6. Bedrijfsnaam op nieuwe telpalen
7. Het MKB/ZZP-sponsorplan

Uiteraard spreken wij de waardering uit voor de huidige sponsoren die op hun wijze een substantiële bijdrage hebben geleverd aan onze vereniging in welke vorm dan ook. Voor het begin van het volgende seizoen zullen wij alle leden uitgebreid op de hoogte brengen van onze activiteiten t.a.v. de bovenstaande 7 punten. Tot slot willen wij hierbij een oproep doen aan leden die zich willen aansluiten bij de sponsorcommissie.

De SC bestaat momenteel uit Olaf de Wit, Jacqueline van de Werken en Wouter van Kesteren. Wij zijn bereikbaar via [email protected].

Parkcommissie

Tennisvereniging Merlenhove exploiteert tennispark Groenendaal met haar 13 banen. Het onderhoud van de banen wordt hoofdzakelijk verzorgd door betaalde krachten. Het onderhoud van de rest van het park, het terras en het clubhuis, wordt gedaan door leden van de vereniging. Deze vrijwilligers vormen de Klusploeg. Om de twee weken op dinsdag van 8.30 uur tot 12.00 uur komt de klusploeg bij elkaar en zorgt ervoor dat alles weer netjes gemaakt wordt.

De werkzaamheden zijn enorm gevarieerd. Zo zijn er vrijwilligers die het groen verzorgen. Dat betekent: heggen en struiken knippen, perken schoffelen, onkruid wieden, plantenbakken verzorgen, bollen planten en gras maaien. Het klaarmaken van de banen in het vroege voorjaar gebeurt door een extern bedrijf. Als dat gebeurd is leggen de vrijwilligers de lijnen op de banen, plaatsten de scorepalen, de netpalen en de netten. In het najaar wordt alles weer van de banen verwijderd. Dit levert een grote financiële besparing voor de vereniging op. Ook het ophangen en afhalen van de sponsordoeken doet de Klusploeg. Het vegen van de terrassen wordt ook vaak door de klusploeg gedaan. Een andere klus is het in stand houden van het clubhuis. Regelmatig moet er geschilderd worden of wordt verrot houtwerk hersteld. Ook het bladvrijhouden van het dak om lekkage te voorkomen, is onderdeel van de taken van de Klusploeg.

Ook al wordt er hard gewerkt door de vrijwilligers, ontspanning en gezelligheid staat voorop bij het klussen. Voel je er wat voor om mee te doen met de Klusploeg, meld je dan aan bij Jan Dannenburg (06-29156878). Kun je een of meerdere dinsdagmorgens niet? Geen probleem, alle assistentie is welkom.

De Parkcommissie bestaat uit Paul Barten en Jan Dannenburg.

De Klusploeg bestaat momenteel uit: Jan Dannenburg, Paul Barten, Bea Deelissen, Eddy Dorgelo, Leo Jansen, Jan van de Sande, Truus van de Sande, Hans Smits en Elt Steenborg.

Commissie Open Merlenhove Toernooi

De commissie van het Open Merlenhove Toernooi organiseert in de eerste week van juli het open toernooi van Merlenhove. De commissie bestaat uit een groep enthousiaste clubleden die zorg draagt voor de organisatie van het open toernooi. Mocht je vragen hebben? De commissie van het Open Merlenhove Toernooi is altijd te bereiken op: [email protected]

De commissie bestaat momenteel uit: Danique Mense, Michelle Hoogenstein, Rogier Beenders, Iris Harrewijn, Nika Ludlage en Boudewijn van Immerseel.

Commissie Nieuwe Leden

De commissie Nieuwe Leden bestaat uit Els Hulsebos en Rudi Raaijen. Voor vragen kunt u terecht bij Els Hulsebos via [email protected]. Rudi zal de nieuwe leden opvangen tijdens de tossavonden op dinsdag en donderdag vanaf 19.00 uur.