Vormen & tarieven

TV Merlenhove biedt een viertal lidmaatschappen: aspirant, junior, student en senior. Hieronder volgt een korte toelichting per lidmaatschap.

Contributies en het entreegeld zijn nog vermeld voor het seizoen 2021. De tarieven voor 2022 worden voor de aanvang van het seizoen op deze pagina kenbaar gemaakt. Als je later in het seizoen instroomt dan wordt de contributie naar evenredigheid in rekening gebracht. 

Aanmelden voor een lidmaatschap kan via het aanmeldformulier. Denk hierbij aan het uploaden van je pasfoto. Zonder pasfoto kan onze ledenadministratie je niet inschrijven!

Aspirant (<12 jaar) € 190,- (inclusief training)
Junior (12 tot 18 jaar) € 130,-
Student € 100,-
Senior (18 jaar en ouder) € 195,-
Niet-spelend lid € 40,-

 

Aspirant (< 12 jaar)

Ben jij op 1 januari jonger dan 11 jaar? Dan val jij in de categorie 'aspirant'. Met een lidmaatschap van TV Merlenhove kan jij:

 • Gebruik maken van training van IN2TENNIS
 • Vrijspelen op één van de dertien banen van Tennispark Groenendaal
 • Het contributiebedrag is exclusief ballen voor vrijspelen
 • Deelnemen aan de WorldTour en/of Groene Competitie van de KNLTB
 • Deelnemen aan diverse activiteiten, waaronder het ouder/kindtoernooi en Minicompetitie

Het lidmaatschap voor aspiranten bij TV Merlenhove bedraagt € 190,-.

Junior (12 tot 18 jaar)

Ben jij op 1 januari tussen de 12 en 18 jaar? Dan val jij in de categorie 'junior'. Met een lidmaatschap van TV Merlenhove kan jij:

 • Vrijspelen op één van de dertien banen van Tennispark Groenendaal
 • (Jeugd)competities en (jeugd)toernooien spelen van de KNLTB
 • Deelnemen aan diverse activiteiten, waaronder ouder/kindtoernooi en als competitiespeler aan de jeugdclubtraining
 • Gratis gebruik maken van de verenigingsballen
 • € 25,- subsidie van de vereniging bij een training van T-line.

Het lidmaatschap voor junioren bij TV Merlenhove bedraagt € 130,-.

Student

Ben jij student aan een voltijdse vervolgdagopleiding, met name hogeschool of universiteit (neem voor andere vervolgopleidingen contact op met de ledenadministrateur) én op 1 januari minimaal 18 jaar? Dan val jij voor maximaal 5 jaar in de categorie 'student', op voorwaarde dat je jaarlijks tijdig vóór 1 januari jouw bewijs van inschrijving hebt ingeleverd bij de ledenadministrateur. Met een lidmaatschap van TV Merlenhove kan jij:

 • Vrijspelen op één van de dertien banen van Tennispark Groenendaal
 • Competities en toernooien spelen van de KNLTB
 • Deelnemen aan diverse activiteiten, waaronder toss-avonden of het wijntoernooi
 • Gratis gebruik maken van de verenigingsballen
 • Maximaal 5 jaar mogelijk op jaarlijks vertoon (vóór 1 januari van betreffende seizoen) van kopie van inschrijvingsbewijs van dagopleiding.
 • Training volgen (extra bijdrage)

Het lidmaatschap voor studenten bij TV Merlenhove bedraagt € 100,-.

Senior

Ben, of word, jij in het lopende seizoen 18 jaar of ouder én geen student? Dan val jij in de categorie 'senior'. Met een lidmaatschap van TV Merlenhove kan jij:

 • Vrijspelen op één van de dertien banen van Tennispark Groenendaal
 • Competities en toernooien spelen van de KNLTB
 • Deelnemen aan diverse activiteiten, waaronder toss-avonden of het wijntoernooi
 • Gratis gebruik maken van de verenigingsballen
 • Training volgen (extra bijdrage)

Het lidmaatschap voor senioren bij TV Merlenhove bedraagt € 195,-.