Introducé-regeling

Introducé-regeling

De introducé-regeling heeft het bestuur meer marktconform gemaakt. Met ingang van het seizoen 2013 is de volgende introducé-regeling van kracht:
1. Een introducé kan alleen door een TVM-lid geïntroduceerd worden;
2. Alleen als er banen niet bespeeld worden door TVM-leden mag er met een introducé gespeeld worden;
3. Alvorens te spelen dient het introducégeld betaald te zijn aan de bar;
4. De kosten van de introducé bedragen per blok € 5 voor volwassenen (18 jaar en ouder) en € 3 voor jeugd; het TVM-lid dat een niet TVM-lid introduceert is verantwoordelijk voor het afdragen van de introducégelden;
5. Introducees mogen maximaal 8 keer per seizoen spelen.