Bestuur

Het bestuur van TV Merlenhove bestaat uit de voorzitter, penningmeester, secretaris en voorzitters van de Technische en Jeugdcommissie:

 • Paul Barten
  • voorzitter TV Merlenhove
 • Volkert de Klerk
  • penningmeester
 • Sylvia Ham
  • secretaris
 • Rogier Beenders
  • voorzitter Technische Commissie
 • Bart van Oerle
  • voorzitter Jeugdcommissie

Doelstellingen

Het bestuur van TV Merlenhove gaat uit van de volgende drie hoofdpunten in haar huidige beleid:

 • Faciliteren van de behoefte aan tennis in Heemstede
  • De doelstelling van TVM is voor iedere groep een tennisaanbod te creëren zodat die op hun eigen manier plezier aan de tennissport beleven. TVM is daarbij uniek in deze omgeving, omdat zij ambitieus is ten aanzien van de wedstrijdsport en tegelijk ook jeugd en recreanten bedient.
 • Het Merlenhovegevoel verder versterken
  • Ondanks de verschillen in beleving van de diverse groepen streeft TVM ernaar het “Merlenhovegevoel” bij alle leden te vergroten.
 • Verantwoord financieel beleid
  • Streven naar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven; de contributie op een aanvaardbaar en vergelijkbaar niveau te houden met de ons omliggende tennisverenigingen. Tevens het vermijden van financiële risico’s.