Bestuur

Het bestuur van TV Merlenhove bestaat uit de volgende personen: 

Paul Barten

Voorzitter

Bas Overbeek

Voorzitter Jeugcommissie

Volkert de Klerk

Penningmeester

Dave van Schaik

Voorzitter Technische Commissie

Richard Otto

Secretaris

   

 

Doelstellingen

Het bestuur van TV Merlenhove gaat uit van de volgende drie hoofdpunten in haar beleid:

Faciliteren van de behoefte aan tennis in Heemstede

    • De doelstelling van TVM is voor iedere groep een tennisaanbod te creëren zodat die op hun eigen manier plezier aan de tennissport beleven. TVM is daarbij uniek in deze omgeving, omdat zij ambitieus is ten aanzien van de wedstrijdsport en tegelijk ook jeugd en recreanten bedient.

Het Merlenhovegevoel verder versterken

    • Ondanks de verschillen in beleving van de diverse groepen streeft TVM ernaar het “Merlenhovegevoel” bij alle leden te vergroten.

Verantwoord financieel beleid

    • Streven naar een goede balans tussen inkomsten en uitgaven; de contributie op een aanvaardbaar en vergelijkbaar niveau te houden met de ons omliggende tennisverenigingen. Tevens het vermijden van financiële risico’s.