Ledenadministratie

Elt Steenborg, ledenadministrateur
Offenbachlaan 69, 2102 ZP Heemstede
E-mail: [email protected]
Telefoon: 023-5282645


Opzeggen en wijzigen lidmaatschap

Schriftelijk of per e-mail naar de ledenadministrateur. Wil je in het volgend seizoen niet meer bij TV Merlenhove tennissen, dan dient uiterlijk 30 november de opzegging te zijn ontvangen door de ledenadministrateur. Binnen een week na ontvangst wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. Als deze ontvangsbevestiging uitblijft dient contact te worden opgenomen met de ledenadministrateur. 

Opzeg-spelregels

  • Opzeggingen dienen uiterlijk 30 november te zijn ontvangen door de ledenadministrateur. Dit kan schriftelijk of per email. Binnen een week na ontvangst wordt een ontvangstbevestiging naar het opzeggende lid gestuurd. Geen ontvangstbevestiging ontvangen na een week, neem dan contact op met de ledenadministrateur.
  • Indien opgezegd wordt tussen 1 december en 31 december rekenen wij EUR 50. 
  • Afmeldingen na 1 januari kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen en dient de volle contributie betaald te worden.

Betalingen

Rekening IBAN NL41ABNA0563016728
BIC ABNANL2A
ten name van Tennisvereniging Merlenhove


De contributie-incasso wordt jaarlijks geïnd begin maart.

Contributie bij langdurige ziektes en blessures

Indien een lid onverhoopt langdurig ziek wordt of last krijgt van een langdurige blessure kan het lid tot uiterlijk 1 april zijn/haar lidmaatschap omzetten in dat van ‘Niet spelend lid’ voor de periode tot het einde van het betreffende jaar. Dergelijke verzoeken dienen tezamen met een doktersverklaring vóór 1 april door de ledenadministrateur ontvangen te zijn. Binnen een week na ontvangst wordt een ontvangstbevestiging verstuurd; als deze ontvangstbevestiging uitblijft dient contact te worden opgenomen met de ledenadministrateur. Verzoeken na 1 april worden niet in behandeling genomen.

Geen pasfoto, geen KNLTB-pas

De ledenadministrateur verzoekt leden die tot nu toe geen foto op hun ledenpas hadden staan, om een recente pasfoto van 35 X 45 mm in te leveren bij de ledenadministrateur. Ook foto's ouder dan 5 jaar voor junioren en ouder dan 10 jaar voor senioren dienen vervangen te worden. 50 plussers hoeven geen nieuwe foto meer in te leveren. Hierover is medio september een mail naar alle leden verstuurd. Naar aanleding daarvan hebben inmiddels diverse leden een nieuwe foto ingeleverd. In het komende seizoen zullen pasjes zonder foto niet worden uitgereikt. Pas na ontvangst van de foto en verwerking door de bond zullen deze passen worden uitgereikt.

Weekleden

Vanaf 2013 geldt dat weekleden op avonden en in weekenden tegen het gereduceerde introducétarief van € 3 per keer kunnen spelen. Onder deze voorwaarde kunnen de weekleden deelnemen aan de in de zomermaanden georganiseerde zondagmiddagtoss (gratis), alsmede de tossavonden (bij introductie €3 per keer). Voor de tossavonden geldt als aanvullende voorwaarde voor de deelname van weekleden dat er voldoende ruimte is.