Ledenadministratie

Elt Steenborg, ledenadministrateur
Offenbachlaan 69, 2102 ZP Heemstede
E-mail: [email protected]


Opzeggen en wijzigen lidmaatschap

Je kan je lidmaatschap schriftelijk of per E-mail wijzigen op opzeggen bij de ledenadministratie. Hierbij gelden de onderstaande spelregels. 

Opzeg-spelregels

  • Opzeggingen dienen uiterlijk 30 november te zijn ontvangen door de ledenadministrateur. Dit kan schriftelijk of per email. Binnen een week na ontvangst wordt een ontvangstbevestiging naar het opzeggende lid gestuurd. Geen ontvangstbevestiging ontvangen na een week? Neem dan contact op met de ledenadministrateur.
  • Bij opzegging tussen 1 december en 31 december wordt € 50 in rekening gebracht
  • Opzeggingen na 31 december worden niet meer in behandelingen genomen, hierbij dient de volledige contributie voor het komende seizoen betaald te worden. 

Betalingen

Rekening IBAN NL41ABNA0563016728
BIC ABNANL2A
ten name van Tennisvereniging Merlenhove


Het contributie-incasso wordt jaarlijks in het begin van maart geïnd. 

Contributie bij langdurige ziektes en blessures

Indien een lid onverhoopt langdurig ziek wordt of last krijgt van een langdurige blessure dan kan zijn/haar lidmaatschap tot uiterlijk 1 april omgezet worden naar "Niet spelend lid". Deze status geldt vervolgens tot het einde van het lopende seizoen. Verzoeken hiervoor ontvangt de ledenadministratur graag met doktersverklaring voor de aangegeven datum. De indiener ontvangt binnen een week na ontvangst een ontvangstbevestiging verstuurd; als deze bevestiging uitblijft dient contact te worden opgenomen met de ledenadministrateur. Verzoeken na 1 april worden niet in behandeling genomen.

Geen pasfoto, geen KNLTB-pas

De ledenadministrateur verzoekt leden die tot nu toe geen foto op hun ledenpas hadden staan, om een recente pasfoto van 35 X 45 mm in te leveren. Ook foto's ouder dan 5 jaar voor junioren en ouder dan 10 jaar voor senioren dienen vervangen te worden. 50 plussers hoeven geen nieuwe foto meer in te leveren. Zonder pasfoto kunnen KNLTB passen niet worden verstrekt. 

Weekleden

Vanaf 2013 geldt dat weekleden op avonden en in weekenden tegen het gereduceerde introducétarief van € 3 per keer kunnen spelen. Onder deze voorwaarde kunnen de weekleden deelnemen aan de in de zomermaanden georganiseerde zondagmiddagtoss (gratis), en de tossavonden (bij introductie €3 per keer). Voor deelname aan tossavonden door weekleden geldt als aanvullende voorwaarde dat er voldoende ruimte beschikbaar is.